Kvalificerad och snabb servicespecialist för Nordsjötonnage

Falkvarv AB är beläget vid den svenska västkusten mellan Öresund och Göteborg. Vi är ett varvsföretag som utmärks av vår höga tekniska kompetens och långvariga erfarenhet inom branschen. Vår förhållandevis måttliga storlek med cirka 40 anställda gör att vi har korta och snabba beslutsvägar, vilket möjliggör personlig kontakt mellan kunden och alla våra anställda på Falkvarv.

Vi har byggt upp ett starkt nätverk av kvalificerade underleverantörer och samarbetspartners, vilket gör att vi kan ställa upp med stor kapacitet på kort varsel. Falkvarv har möjlighet att utföra nästan alla typer av varvsarbeten, inklusive tekniskt komplicerade uppgifter som exempelvis omfattande maskinombyggnader.

Inom varvsområdet har vi även kapacitet att utföra följande tjänster:

  • Blästring, målning och ytbehandling av alla slag
  • Elektriska installationer och service
  • Inredningsarbeten

På Falkvarv har vi den kompetens och utrustning som krävs för att hantera olika typer av blästring, målning och ytbehandling. Vi är också väl rustade för att utföra elektriska installationer och tillhandahålla service inom detta område. Dessutom kan vi ta oss an inredningsarbeten och se till att ditt fartyg eller projekt blir utrustat och utformat på ett sätt som passar dina behov och preferenser.

”Visste du att…”

  • Falkvarv dockar cirka 60 fartyg per år.
  • Falkvarv AB bildades år 1987 men varvsverksamhet med nybyggnationer och reparationer har funnits här sedan 1946.
  • Falkvarv har kapacitet att torrsätta fartyg upp till 150 meters längd.
  • Vi servar två av världens mest moderna forskningsfartyg.
  • Vi kan leverera 440V / 60 Hz landström.

Specialkompetens och flexibilitet för fortsatt expansion

Varvets nuvarande inriktning på reparation, underhåll och ombyggnation har anpassats efter våra kunders krav och önskemål.

I Falkenberg har vi idag de nödvändiga resurserna, både när det gäller kompetens och teknisk utrustning, för att utföra alla typer av efterfrågade arbetsuppgifter. Falkvarv har kapacitet att torrsätta fartyg som är upp till 150 meter långa. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet mot ännu högre kvalitet och kortare liggtider, vilket är avgörande faktorer för fortsatt expansion. Detta uppnår vi genom ökad flexibilitet, till exempel genom att ha ett välutbyggt nätverk som gör att vi snabbt kan kalla in personal med specialkompetens.


Långvarig varvsverksamhet i Falkenberg sedan 1946

Falkvarv AB grundades i Falkenberg år 1987 och byggde vidare på en stadigvarande tradition av varvsverksamhet som funnits i staden sedan 1946. Under åren har vi bedrivit både nybyggnationer och reparationer och etablerat oss som en pålitlig aktör inom branschen.


Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Falkvarv är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan.

Läs mer

Ska vi kontakta dig?

Vill du veta mer, få en offert eller har frågor.
Hör av dig så kontaktar vi dig.

Kontakta mig