Hållbarhet

Falkvarv är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan.

Vi på Falkvarv har länge värnat om miljön och gör nu en strategisk satsning i vårt hållbarhetsarbete, för att skynda på klimatomställningen och minska vårt klimatutsläpp. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015, det förstnämnda är ett miljöledningssystem som hjälper oss fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av vårt miljöarbete.

Miljöledningssystemet ISO 14001 hjälper oss att systematiskt minimera vår negativa påverkan på miljön och vår omgivning. ISO 9001:2015 är ett ledningssystem inriktat på kvalitet, vilket ger oss en plattform och ett systematiskt förhållningssätt till kundkrav, bidrar till att effektivisera våra processer, minskar kostnaderna, ser till att vi följer tillämpliga regler och förbättrar kundnöjdheten. Vi är även en del i Falkenbergs klimatinitiativ, ett nätverk som ingår i Falkenbergs lokala Agenda 2030.

Resurser

Stor kunskap och teknisk kompetens

Vår verksamhet kännetecknas av hög kapacitet och teknisk kompetens. Vi har en liten och effektiv administrativ organisation som gör beslutsvägarna korta.

Läs mer

Ska vi kontakta dig?

Vill du veta mer, få en offert eller har frågor.
Hör av dig så kontaktar vi dig.

Kontakta mig