Våra tjänster

Vår verksamhet kännetecknas av hög kapacitet och teknisk kompetens. Vi har en liten och effektiv administrativ organisation som gör beslutsvägarna korta.

Falkvarv har lång erfarenhet, vilket gör att vi genom åren samlat på oss stor kunskap och teknisk kompetens. Vi har in-house projektledning, 3D-modellering och en ritavdelning för att kunna hjälpa våra kunder från start till slutfört projekt. Vi har även ett inarbetat och uppbyggt nätverk av kvalificerade underleverantörer och samarbetspartners, vilket gör att vi med kort varsel kan åta oss i stort sett samtliga förekommande varvsarbeten. Detta inkluderar även tekniskt komplicerade uppgifter, såsom omfattande maskinombyggnader.

Vi erbjuder service för en bred variation av fartyg, bland annat tankfartyg, bogserbåtar, lastfartyg, arbetsbåtar och pråmar. Dessutom utför vi reparationer av forskningsfartyg, vägfärjor och sjöfartsverkets fartyg på uppdrag av staten.


Maskinavdelning

Vi utför omfattande service- och underhållstjänster för en mängd olika marina komponenter och utrustning, såsom hjälpmaskiner, styrmaskiner, växlar, propellrar, pumpar, axeltätningar och hydraulik.

Våra tjänster inkluderar även omfattande inspektion och service av marinelektronik, såsom navigationsutrustning, kommunikationssystem och övervakningsverktyg.

Vårt mål är att garantera att samtliga kritiska system ombord på fartyget fungerar korrekt, oavsett om det är mekaniska, elektroniska eller hydrauliska system, samt att de befinner sig i optimalt skick. Vi strävar efter att ge våra kunder en trygg upplevelse genom att säkerställa att deras utrustning är i toppskick och redo att möta de krav som ställs på den i marina miljöer.


Design- och projekteringsavdelning

Vår interna infrastruktur, som är ett starkt stöd för våra kunder, inkluderar projektledning, avancerad 3D-modellering och en erfaren konstruktions- och ritningsavdelning.  Vår styrka är att vi är en pålitlig partner som kan följa dig genom hela projektet, vilket innebär att vi är redo att engagera oss från de allra första förberedelserna ända fram till den avslutande driftsättningen. Detta säkerställer att projektet lever upp till dina förväntningar och uppsatta tidsramar.

Med hjälp av vår 3D-modelleringsteknik får du möjlighet att skapa och visualisera din plan i detalj innan själva byggprocessen påbörjas. Detta minimerar risken för fel och oönskade överraskningar längs vägen och du kan få en tydlig och realistisk bild av hur projektet kommer se ut och fungera när det är klart. Det blir möjligt att rätta till eventuella problem innan de sker, samt ger alla inblandade en gemensam förståelse för projektets mål och komplexitet.

Detta bidrar i sin tur till bättre kommunikation, samarbete och beslutsfattande under hela projektets livscykel.


Plåt- och svetsavdelning

Vi är specialister på svetsning i stål, rostfritt stål och aluminium. Vår organisation, med egen svetsansvarig med IWS-utbildning, möjliggör hög kontroll och flexibilitet. Med kort varsel tar vi fram nödvändig WPQR och WPS:er för samtliga förekommande svetsarbeten ombord.


Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Falkvarv är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan.

Läs mer

Ska vi kontakta dig?

Vill du veta mer, få en offert eller har frågor.
Hör av dig så kontaktar vi dig.

Kontakta mig